ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี : แผนปฎิบัติการสร้างราชการใสสะอาด...
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก351.1
เลขผู้แต่งส-ม
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ.
2.มติคณะรัฐมนตรี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า82 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003849, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
008982, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ