ชื่อเรื่องสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด รายงานผลการปฏิบัติยุทธศาสตร์การมธนารักษ์ ปี พ.ศ. 2547
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานธนารักษ์จังหวัดร้อยเอ็ด
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง346.043
เล่มที่ส-ส
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.
สถานที่พิมพ์ร้อยเอ็ด
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003851อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ