ชื่อเรื่องทำเนียบผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวง หน่วยงานอิสระ ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.40
เล่มที่ส-ท
หัวเรื่อง1.ทำเนียบผู้ตรวจราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า100 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
ย้อนกลับ