ชื่อเรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 12/2548
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง342.064
เล่มที่ส-ร
หัวเรื่อง1.การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า41 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003877อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ