ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่าของกรมธนารักษ์
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง342.064
เล่มที่ก-ค
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า31 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003899, ฉ.1อยู่แบบประเมินผลงาน
007452, ฉ.2อยู่แบบประเมินผลงาน
007644, ฉ.3อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ