ชื่อเรื่องผังเมืองและชุมชน
ผู้แต่งคนที่ 1โกมล ปานชี
เลขเรียก711.409
เลขผู้แต่งก-ผ
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9748250164
หัวเรื่อง1.ผังเมืองและชุมชน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์แผนกบริการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า230 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003927, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
003928, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ