ชื่อเรื่องชีวิตงาม
ผู้แต่งคนที่ 1กองทุนศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา
เลขเรียก294.315
เลขผู้แต่งก-ช
เล่มที่2
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.
2.พุทธศาสนากับการศึกษา.
3.ศีลธรรมจรรยา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เอส .อาร์ พริ้นติ้ง
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า56 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003930, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
003931อยู่หนังสือทั่วไป
003932อยู่หนังสือทั่วไป
003933อยู่หนังสือทั่วไป
003934อยู่หนังสือทั่วไป
003935อยู่หนังสือทั่วไป
009030, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ