ชื่อเรื่องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่เกิดมา
ผู้แต่งคนที่ 1ปัญญานันทภิกขุ
เลขเรียก294.304
เลขผู้แต่งป-ช
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เอส .อาร์ พริ้นติ้ง
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า31 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003936อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ