ชื่อเรื่องกรรมสนองกรรม
ผู้แต่งคนที่ 1ปัญญานันทะภิกขุ
เลขเรียก294.382
เลขผู้แต่งป-ก
หัวเรื่อง1.กรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า79 หนา
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003937อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ