ชื่อเรื่องธรรมโอสถ
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.344
เลขผู้แต่งพ-ธ
หัวเรื่อง1.ธรรมะ.
2.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
ครั้งที่พิมพ์15
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า80 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003938อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ