ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2539 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง332.4
เล่มที่ค-ร
ฉบับที่ฉ.3
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์.
2.กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2540
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า64 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003969, ฉ.3อยู่รายงานประจำปี
007564, ฉ.6อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ