ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2545 เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง332.4
เล่มที่ส-ร
ฉบับที่ฉ.2
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 254
2.
3.กรมธนารักษ์.
4.กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า105 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003993, ฉ.2อยู่รายงานประจำปี
004252, ฉ.3อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ