ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2546 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง352.14
เล่มที่ส-ร
เลขมาตรฐานสากล9749771249
หัวเรื่อง1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี.
3.รายงานประจำปี 254
4.
5.การจายอำนาจปกครอง - - เชียงราย.
6.การปกครองส่วนท้องถิ่น.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า294 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004040อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ