ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง352.14
เล่มที่ส-ร
หัวเรื่อง1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี.
3.รายงานประจำปี 254
4.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า342 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004043อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ