ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้แต่งคนที่ 1ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง342.593
เล่มที่ศ-ร
เลขมาตรฐานสากล15135160
หัวเรื่อง1.ศาลรัฐธรรมนูญ - - รายงานประจำปี.
2.ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลธรรมนูญ.
3.รายงานประจำปี 254
4.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า150 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004093อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ