ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง340.06
เล่มที่ส-ร
หัวเรื่อง1.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
2.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา - - รายงานประจำปี.
3.รายงานประจำปี 254
4.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า95 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004100อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ