ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคระห์
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง332.32
เล่มที่ศ-ร
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์.
2.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - - รายงานประจำปี.
3.รายงานประจำปี 254
4.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนคารอาคารสงเคราะห์
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า96 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004139, ฉ.1อยู่รายงานประจำปี
004140, ฉ.2อยู่รายงานประจำปี
009729, ฉ.10อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ