ชื่อเรื่องแบบแปลนแสดงที่ทำการกรมธารักษ์ และ อาคารศูนย์ราชการสังกระทรวงการคลัง ในส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ของ นายพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
ผู้แต่งคนที่ 1พูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง342.064
เล่มที่พ-บ
หัวเรื่อง1.พูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า - - ผลงาน.
2.กรมธนารักษ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า29 ซม.
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004174อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ