ชื่อเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจสาธารณะ
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพระปกเกล้า
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง346.043
เล่มที่ส-ก
หัวเรื่อง1.สถาบันพระปกเกล้า - - ผลงาน.
2.ที่ราชพัสดุ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004178อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ