ชื่อเรื่องเวทีนวัตกรรม : INNOVATIVE FORUM 2004
ผู้แต่งคนที่ 1ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขเรียก600
เลขผู้แต่งท-ว
เลขมาตรฐานสากล9749871197
หัวเรื่อง1.เทคโนโลยี - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า122 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004193อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ