ชื่อเรื่องปุจฉาวิสัชนาในต่างประเทศ
ผู้แต่งคนที่ 1พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์)
เลขเรียก294.342
เลขผู้แต่งพ-ป
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.การปฏิบัติธรรม.
2.ธรรมะ.
3.พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์), 2445-253
4.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า420 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004201, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
004202, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ