ชื่อเรื่องที่ระลึกในการเปิดอาคารกรมสรรพากร 2 กันยายน 2540
ผู้แต่งคนที่ 1กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เลขเรียกอส.
เลขผู้แต่งก-ท
หัวเรื่อง1.กรมสรรพากร.
2.การเปิดอาคาร - - กรมสรรพกร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2540
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า221 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004237จองสิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ