ชื่อเรื่องก้าวผ่านวกฤติ มุ่งสู่อนาคตที่มั่นคง ผลงานการะทรวงการคลัง
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง352.4
เล่มที่ก-ก
หัวเรื่อง1.กระทรวงการคลัง.
2.การคลัง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า96 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004261อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ