ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมุนษย์ระดับประเทศ ประจำปี 2549
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขเรียก378.593
เลขผู้แต่งก-ร
หัวเรื่อง1.สังคมศาสตร์.
2.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004277อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ