ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาดูงาน การผลิตการจัดโครงสร้างองค์กร และการบริหารงานเหรียญกษาปณ์ งานพิพิธภัณฑ์
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง332.4
เล่มที่ก-ร
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์.
2.การบริหารงานเหรียญกษาปณ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า56 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004302อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ