ชื่อเรื่องหลักการและแนวทางในการจัดโครงสร้างและระบบบริหารราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง352.63
เล่มที่ส-ห
หัวเรื่อง1.ระบบราชการ - - ไทย.
2.ระบบบริหารราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า53 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004303อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ