ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดมูลค่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ค่าเสื่อมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ค่าชดเชย เงินชดเชย...
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง342.064
เล่มที่ก-ห
หัวเรื่อง1.การประเมินราคาที่ดิน.
2.ค่าเสื่อมอาคาร.
3.ค่าชดเชย.
4.เงินชดเชย.
5.ค่าทดแทนที่ดินราชพัสดุ.
6.ค่าปรับ.
7.ค่าเสียหาย.
8.ค่าก่อสร้างอาคาร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า50 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004305อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ