ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก658.3
เลขผู้แต่งส-ก
หัวเรื่อง1.การบริหารงานบุคคล - - ไทย.
2.การบริหารงานบุคคล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า61 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004310อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ