ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Pelan) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมธนารักษ์ ระยะ 5 ปี
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.40
เล่มที่ก-ค
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์.
2.การจัดทำแผนแม่บท.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า170 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004312อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ