ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง915.93
เล่มที่ก-ร
เลขมาตรฐานสากล9749733380
หัวเรื่อง1.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - รายงานประจำปี.
2.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
3.รายงานประจำปี 254
4.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า100 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004325อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ