ชื่อเรื่องเวทีนวัตกรรม : INNOVATIVE FORUM 2005
ผู้แต่งคนที่ 1ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขเรียก600
เลขผู้แต่งท-ว
เลขมาตรฐานสากล9749871723
หัวเรื่อง1.เทคโนโลยี - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า99 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004329อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ