ชื่อเรื่องพ่อแม่สมบูรณ์แบบ และ บุตรที่ประเสริฐที่สุด
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.344
เลขผู้แต่งพ-พ
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
2.บิดามารดาและบุตร.
3.ความสัมพันธ์ในครอบครัว.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เอส.อาร์.พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า55 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004343, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
004344, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ