ชื่อเรื่ององค์สามของความดี
ผู้แต่งคนที่ 1พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
เลขเรียก294.35
เลขผู้แต่งพ-อ
หัวเรื่อง1.ความดี - - แง่ศาสนา.
ครั้งที่พิมพ์3
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เอส .อาร์ พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือที่ระลึก
จำนวนหน้า32 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004401อยู่หนังสือที่ระลึก
ย้อนกลับ