ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2523 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง332.405
เล่มที่ก-ร
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 252
2.
3.รายการประจำปี - - กรมธนารักษ์.
4.กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า74 หน้า.
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004470อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ