ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2531 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง332.405
เล่มที่ก-ร
ฉบับที่ฉ.2
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 253
2.
3.กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า44 หน้า.
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004481, ฉ.2อยู่รายงานประจำปี
004482, ฉ.3อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ