ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2532 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง332.405
เล่มที่ก-ร
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 253
2.
3.กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เจ.เอ็น.ที
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า44 หน้า.
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004484อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ