ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2538 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง332.4
เล่มที่ก-ร
ฉบับที่ฉ.2
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
2.รายงานประจำปี 253
3.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า59 หน้า.
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
ย้อนกลับ