ชื่อเรื่องระบบสังคมและการเมืองไทย : Thai Social and Political System
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขเรียก909.3
เลขผู้แต่งส-ร
หัวเรื่อง1.ไทย - - การเมือง.
2.ระบบสังคม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า218 หน้า
ภาษาthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004532อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ