ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งส-ก
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9749871774
หัวเรื่อง1.ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-.
2.ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนคร.
3.ไทย -- ชีวประวัติ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า382 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004547, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
004548, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ