ชื่อเรื่องการบำรุงพระศาสนา
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งพ-ก
เลขมาตรฐานสากล9748992527
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนา.
2.พุทธศาสนา - - การบำรุงรักษา
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เอส.อาร์.พริ้นติ้ง
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า32 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004550อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ