ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขเรียก333
เลขผู้แต่งส-พ
หัวเรื่อง1.การปฎิรูปที่ดิน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า32 หน้า
ภาษาth
รายละเอียด



เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004622อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ