ชื่อเรื่องการถ่ายโอนกำลังคนสู่ท้องถิ่น : ข้อเสนอสู่การปฏิบัติ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก320.8
เลขผู้แต่งส-ก
หัวเรื่อง1.การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน.
สถานที่พิมพ์นนทบุรี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2544
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า102 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004624อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ