ชื่อเรื่องสรุปผลการทดลอง {34}ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น : ข้อเสนอเพื่อการขยายผล{34}
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.14
เลขผู้แต่งส-ส
หัวเรื่อง1.การกระจายอำนาจปกครอง.
2.การปกครองท้องถิ่น.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า118 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004630อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ