ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.14
เลขผู้แต่งส-ผ
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.การปกครองท้องถิ่น.
2.การกระจายอำนาจปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า224 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004639, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
007589, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ