ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง332.4
เล่มที่ก-ร
ฉบับที่ฉ.3
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 254
2.
3.กรมธนารักษ์.
4.กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า72 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004643, ฉ.3อยู่รายงานประจำปี
009796, ฉ.4อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ