ชื่อเรื่องสันติวิถีกับความยั่งยืนของประชาธิปไตย
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพระปกเกล้า
เลขเรียก303.6
เลขผู้แต่งพ17115ส
หัวเรื่อง1.ความมั่นคงแห่งชาติ - - ไทย.
2.ความขัดแย้งทางสังคม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า313 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004646อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ