ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 3 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 1
ผู้แต่งคนที่ 1วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์
ผู้แต่งคนที่ 2นิพนธ์ พัวพงศกร
ผู้แต่งคนที่ 3ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
เลขเรียก330.9593
เลขผู้แต่งพ17115ว
หัวเรื่อง1.ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
2.ระบบเศรษฐกิจไทย.
3.เศรษฐกิจ - - วิวัฒนาการ.
4.เศรษฐกิจนอกระบบ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004650อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ