ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 4 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 2
ผู้แต่งคนที่ 1รพี สุจริตกุล
ผู้แต่งคนที่ 2วิไลพร ลิ่มเกษมศานต์
ผู้แต่งคนที่ 3ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
เลขเรียก330.9593
เลขผู้แต่งพ17115ว
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
2.ตลาดเงินทุน.
3.เศรษฐกิจ - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004658อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ