ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 5 การบริหารเศรษฐกิจไทย : หัวข้อ นโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย : การคลังท้องถิ่น
ผู้แต่งคนที่ 1จรัส สุวรรณมาลา
เลขเรียก352.14
เลขผู้แต่งจ1711ก
หัวเรื่อง1.ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
2.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.
3.การปกครองท้องถิ่น.
4.โครงการวิจัยเรื่องวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า291 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004661อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ