ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง613
เล่มที่ศ-ก
หัวเรื่อง1.เทคโนโลยีสารสนเทศ.
2.การจัดทำแผนแม่บท.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004698อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ